Instalación de GitBook

Contidos

GNU/Linux

Para proceder coa instalación de GitBook debemos executar os seguintes comandos:

Ubuntu 18.04 (bionic beaver)

# apt install nodejs npm
# npm install -g gitbook gitbook-cli doctoc

Primeiro proxecto

Se queremos crear un primeiro proxecto baleiro no directorio actual:

$ gitbook init

Sitio estático

Para crear o contido estático en formato HTML nun subdirectorio _book:

$ gitbook build

Servidor local

Para poder visualizar o contido creado no paso anterior, levantamos un servidor local:

$ gitbook serve
...
Starting server ...
Serving book on http://localhost:4000

Vídeos

Instalación de nodejs y npm

Instalación de Gitbook y DocToc

results matching ""

    No results matching ""