Exportar a outros formatos

Requisitos previos

Para poder executar os seguintes comandos temos que ter instalado o aplicativo Calibre, e así poder facer uso da utilidade ebook-convert.

Conversión a ePub

$ gitbook epub ./ ./mybook.epub

Conversión a PDF

$ gitbook pdf ./ ./mybook.pdf

Conversión a Mobi

$ gitbook mobi ./ ./mybook.mobi

results matching ""

    No results matching ""