SOFTWARE LIBRE CIENTIFICO

Asociación MeLiSA

Facultade de Matemáticas (USC) - 12 de abril de 2018.

APERTURA

Eladio García Otero

Xefe do Departamento Innovación Tecnolóxica (AMTEGA)


Rafael Rodríguez Gayoso

Presidente de MeLiSA


Elena Vázquez Cendón

Decana da Facultade de Matemáticas

Licenza

©2018 - Rafael Rodríguez Gayoso - MeLiSA
Xornada Software Libre Científico

Esta obra distribúese cunha licenza Atribución-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons. Para ver unha copia da licenza visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.gl
Presentación realizada con reveal.js

MeLiSA

Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide

Melide

Equipo

Proxectos

Difusión

Marco legal

A definición da wikipedia di:

“Unha licenza é, en dereito, un contrato mediante o cal unha persoa recibe doutra o dereito de uso de varios dos seus bens, normalmente de carácter non tanxible ou intelectual, a cambio do pago dun monto determinado polo uso dos mesmos.”

Marco legal

E con respecto ás licenzas de software:

“Unha licenza de software é un contrato entre o titular do dereito de autor (propietario) e o usuario do programa informático (usuario final), para empregar este nunha forma determinada e de conformidade cunhas condicións convidas.”

Dereitos de autor

Orixe: Oficina de Software Libre - Enrique Estévez (2008)

As licenzas libres ceden

DEREITOS PATRIMONIAIS


nunca

DEREITOS NATURAIS

As licenzas libres SEMPRE ceden

DEREITO DE COPIA

e

CÓDIGO FONTE

As licenzas libres ÁS VECES ceden

DEREITO DE MODIFICACIÓN

e

EXPLOTACIÓN COMERCIAL

As licenzas libres teñen obrigas

RECOÑECER A AUTORÍA

e

REUTILIZAR A MESMA LICENZA

Máis información...

tldrlegal.com

Liberade o voso traballo !!